Návšteva nemeckého veľvyslanca

27. novembra 2019 navštívil Ústav ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, pán Joachim Bleicker, ktorého privítala vedúca ÚEM doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. Jeho excelencia, veľvyslanec Bleicker, zastáva funkciu oficiálneho zástupcu Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku od roku 2016. V rámci oficiálnej návštevy vystúpil v priestoroch ÚEM s prednáškou na tému Čítať viac…

Výberová prednáška o nových trendoch v marketingu

Na pôde Ústavu ekonomiky a manažmentu sme prijali návštevu z partnerskej Vysokej školy AMBIS (Česká republika) doc. Ing. Alžbetu Kiráľovú, PhD. Pani docentka si okrem iného programu prichystala pre študentov zaujímavú prednášku o nových trendoch v marketingu, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia. Čítať viac…

Budovanie partnerstva v Gruzínsku

V rámci bilaterálnej dohody o akademickej spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a International Black Sea University v Tbilisi (Gruzínsko) sa pracovníci Ústavu ekonomiky a manažmentu FPV UKF doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. a Ing. Michal Levický, PhD. zúčastnili vedeckej konferencie 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives, ktorá sa konala v dňoch 10.-11. októbra 2019 na pôde partnerskej univerzity. Počas otváracieho pČítať viac…