Návšteva nemeckého veľvyslanca

27. novembra 2019 navštívil Ústav ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, pán Joachim Bleicker, ktorého privítala vedúca ÚEM doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. Jeho excelencia, veľvyslanec Bleicker, zastáva funkciu oficiálneho zástupcu Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Read More…

Budovanie partnerstva v Gruzínsku

V rámci bilaterálnej dohody o akademickej spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a International Black Sea University v Tbilisi (Gruzínsko) sa pracovníci Ústavu ekonomiky a manažmentu FPV UKF doc. Ing. Milan Fiľa, PhD. a Ing. Michal Levický, PhD. zúčastnili vedeckej konferencie 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives, ktorRead More…