Kontakt

Ústav ekonomiky a manažmentu     
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Riaditeľka ÚEM
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
murbanikova@ukf.sk
tel. +421 37 6408 731
mobil: +421 905 364 794

Sekretariát
Mgr. Michaela Štubňová (aktuálne na MD)
PaedDr. Mária Dragúňová (zástup počas MD)
mdragunova2@ukf.sk
tel. +421 37 6408 745 

Študijný poradca
Ing. Marcela Korenková, PhD.
mkorenkova@ukf.sk
tel. +421 37 6408 747


Koordinátor Erasmus+
Ing. Michal Levický, PhD.
mlevicky@ukf.sk
tel. +421 37 6408 724