Návšteva nemeckého veľvyslanca

27. novembra 2019 navštívil Ústav ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, pán Joachim Bleicker, ktorého privítala vedúca ÚEM doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc. Jeho excelencia, veľvyslanec Bleicker, zastáva funkciu oficiálneho zástupcu Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku od roku 2016. V rámci oficiálnej návštevy vystúpil v priestoroch ÚEM s prednáškou na tému „Úloha Nemecka v Európskej únii.“ Študentom priblížil históriu vzniku Európskej únie a úlohu, ktorú pri jej formovaní zohralo Nemecko. Predstavil im princíp fungovania orgánov Európskej únie, postavenie jednotlivých krajín pri prijímaní dôležitých rozhodnutí a témy, ktoré dnes na pôde EÚ najviac rezonujú. Dotkol sa nielen problematiky odchodu Veľkej Británie z EÚ, ale aj migračnej a environmentálnej politiky. Študenti sa v diskusii najviac zaujímali o budúcnosť Európskej únie a zmeny, ktoré so sebou prinesie brexit.