Prečo u nás študovať

Príď študovať


UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV


v kombinácii s ľubovoľným ďalším predmetom. Prednosťou tohto štúdia je, že umožňuje skĺbiť ekonomické štúdium so štúdiom pedagogiky a psychológie a získať tak dve profesijné kvalifikácie – ekonomickú a súčasne pedagogickú.
Stupeň štúdia: Bc a Mgr.

Staň sa elitou…

 • vedomosti, ktoré u nás získaš sú širokospektrálne,
 • máš možnosť byť nielen učiteľom, ale môžeš pracovať aj v podnikovej sfére, či v subjektoch verejnej správy (štátna správa, VÚC, obce a mestá),
 • skutočne široké možnosti uplatnenia…


U nás dostaneš všetko čo potrebuješ…

 • vedomosti z oblasti ekonomiky, manažmentu, marketingu, pedagogiky a psychológie,
 • možnosť študovať v zahraničí prostredníctvom výmenných študijných pobytov,
 • priestory pre výučbu vybavené IKT,
 • priestor pre mimoškolské aktivity (športoviská, bazén, atď…),
 • na seba nadväzujúci program bakalárskeho a magisterského stupňa…

Naučíš sa…

 • analyzovať ekonomické procesy a navrhovať riešenia na úrovni podniku ale aj verejnej správy,
 • odovzdávať získané informácie z oblasti ekonómie, manažmentu a marketingu študentom na stredných, resp. vysokých školách,
 • prezentovať seba a svoju prácu,
 • riadiť kolektív pracovníkov a rozhodovať sa nielen v krízových situáciách,
 • a viac…


Štúdium je zisková činnosť…

 • prístup k licencovaným zdrojom prostredníctvom knižnice zdarma,
 • nulové náklady na softvér – všetok používaný softvér je open source alebo voľne dostupný pre našich študentov,
 • možnosť získať rôzne typy štipendií (motivačné, sociálne).


Navyše…

 • v prípade, že sa rozhodneš pre Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s jedným vybraným predmetom z Fakulty prírodných vied (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika) prijímačky nerobíš – nebudeme ťa stresovať, rozhodujú výsledky a aktivity na strednej škole,
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli,
 • individuálny prístup, moderné prostredie a omnoho viac…


Ale máš minimálne poznatky z ekonómie?

 • nevadí, s nováčikmi postupujeme pomaly, zatiaľ čo študenti so skúsenosťami z oblasti ekonómie riešia náročnejšie problémy,
 • svetom ekonómie, manažmentu a marketingu Ťa prevedieme interaktívnou formou tak, aby si získal čo najviac praktických skúseností použiteľných v praxi,
 • mať dnes ekonomické myslenie, znamená v budúcnosti byť úspešným a bohatým… 🙂