Študenti ÚEM dosiahli úspechy na Študentskej vedeckej konferencii v Banskej Bystrici

Dňa 9.4.2019 sa študenti Učiteľstva odborných ekonomických predmetov Bc. Tomáš Madarász, Bc. Mária Schoberová a Bc. Daniela Vörösová zúčastnili Študentskej vedeckej konferencie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Príspevok Bc. Schoberovej s názvom Efektívnosť výučby ekonomických predmetov s využitím projektového vyučovania bol zaradený medzi 3 najlepšie príspevky sekcie Odborová didaktika a autorka za svoju prácu získala ocenenie od prodekana za vedu a výskum FPV UMB v Banskej Bystrici. Gratulujeme!