Zamestnanci

riaditeľka ÚEM
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 731
mobil: +421 905 364 794
E-mail: murbanikova@ukf.sk
Miestnosť: THB00030

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 725
E-mail: vpapcunova@ukf.sk
Miestnosť: THB00290

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 747
E-mail: mfila@ukf.sk
Miestnosť: THC02020

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 723
E-mail: jhudakova@ukf.sk
Miestnosť: THB00270

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 747
E-mail: mkorenkova@ukf.sk
Miestnosť: THC02020

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 724
E-mail: mlevicky@ukf.sk
Miestnosť: THB00280

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 723
E-mail:  mmaros@ukf.sk
Miestnosť: THB00040

v tomto čase na MD

sekretariát
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 745 
E-mail:  mstubnova@ukf.sk
Miestnosť: THB00300

zástup počas MD

sekretariát
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 745 
E-mail:  mdragunova2@ukf.sk
Miestnosť: THB00300