Výberová prednáška o nových trendoch v marketingu

Na pôde Ústavu ekonomiky a manažmentu sme prijali návštevu z partnerskej Vysokej školy AMBIS (Česká republika) doc. Ing. Alžbetu Kiráľovú, PhD. Pani docentka si okrem iného programu prichystala pre študentov zaujímavú prednášku o nových trendoch v marketingu, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia.